ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม PageMaker
การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น ก็คงจะหนีไม่พ้น PageMaker อย่างแน่นอน ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีอิสระในการจัดการกับรูปแบบของกลุ่มข้อความ การจัดวางภาพประกอบต่าง ๆ นอกจากนี้ PageMaker ยังมีคุณสมบัติในเรื่องของ Output แยกสีเพื่องานพิมพ์อีกด้วย เพราะให้ความแม่นยำสูง องค์ประกอบหลักของงานออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
สิ่งพิมพ์ชิ้นหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือ
1. ข้อความเนื้อหาที่บ่งบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของงานสิ่งพิมพ์
2. ภาพประกอบ ซึ่งอาจจะมาจากภาพวาดหรือภาพถ่าย 3. สีสันต่าง ๆ ที่จะทำให้งานสิ่งพิมพ์ออกมาดูมีชีวิตชีวา การเตรียมข้อมูลและซอฟท์แวร์ต่าง ๆ
ในกระบวนการหรือขั้นตอนของการออกแบบและเตรียมพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์นั้น จะไม่ยุ่งยากนัก หากคุณเริ่มสเก็ตซ์รูปคร่าว ๆ บนกระดาษเสียก่อน เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นการวางลำดับการทำงาน เมื่อสเก็ตซ์แบบเป็นที่พอใจแล้ว ท่านก็สามารถสร้างงานจริงจากคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนที่วางไว้ในการพิมพ์ข้อความที่เป็นข้อมูลนั้นขอแนะนำให้ท่านใช้
โปรแกรม Microsoft Word เพราะซอฟท์แวร์นี้ให้ความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คช่องไฟ ตรวจเช็คคำผิด หรือการแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อความบางส่วนได้ดีและรวดเร็ว การนำข้อมูลเข้าไปใช้ใน PageMaker ก็ไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนในการจัดหน้า ท่านควรจะกำหนดแนวของเส้น Guide ให้เป็นแนวหลักก่อน อย่างเช่น ระยะจากขอบเข้ามาถึงเนื้อหาระยะห่างระหว่างคอลัมน์ และสร้างสี่เหลี่ยมหรือวงกลมแทนการวางรูปภาพแบบคร่าว ๆ เมื่อได้รูปแบบที่เหมาะสมแล้ว ท่านก็สามารถสร้างงานจริงโดยการนำภาพที่สแกนเก็บไว้ และข้อมูล Text โปรแกรม Microsoft Word เข้ามาจัดวางตามแนว Guide ได้เลย
กราฟฟิคประกอบ กราฟฟิคคลายเส้น
ในแบบต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบงานสิ่งพิมพ์ อย่างเช่น ลวดลาย โลโก้ ภาพการ์ตูน หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้น ท่านควรสร้างจากโปรแกรมกราฟฟิคโดยตรง อย่างเช่น โปรแกรม ///ustrator Freehand หรือ CorelDRAW จะสร้างได้ดีและมีอิสระ และมีความแม่นยำมากกว่า ภาพประกอบ ท่านต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความละเอียดของภาพ ความเหมาะสมกับขนาด การปรับโหมดสีให้กับเหมาะสมกับงานในแต่ละด้าน แต่ละรูปแบบที่ต้องการแสดงออกมาและหลักการปรับแต่งภาพ
หน้าจอของ Page Maker


กล่องเครื่องมือ / Toolbox
1. Pointer หรือ Selection สำหรับเลือก Object, กราฟฟิค ภาพ กลุ่มตัวอักษร รวมทั้งการเลือกคำสั่งต่าง ๆ ในการใช้งาน
2. Rotating สำหรับหมุน Object ไปในทิศทางต่าง ๆ โดยยึดค่าขององศาทางคณิตศาสตร์ในการดำนวน
3. Ling สำหรับสร้างเส้นตรงอิสระไปในทิศทางที่ต้องการ
4. Rectangle สำหรับสร้างสี่เหลี่ยมอิสระ
5. Ellipse สำหรับสร้างวงกลม หรือวงรีอิสระ

6. Polygon สำหรับสร้างรูปหลายเลี่ยมและสามารถกำหนดเป็นแฉกดาวได้
7. Hand สำหรับเลื่อนดูรายละเอียดต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงาน
8. Text สำหรับสร้างตัวอักษร
9. Croping สำหรับ Crop ภาพส่วนเกินที่ไม่ต้องการ
10. Constrained Line สำหรับสร้างเส้นตรงในแนวนอน แนวตั้ง และแนวเฉียง 45 องศา
11. Rectangle frame สำหรับสร้าง Mask ในขอบเขตสี่เหลี่ยม
12. Ellipse frame สำหรับสร้าง Mask ในขอบเขตวงกลม หรือวงรีอิสระ
13. Polygon frame สำหรับสร้าง Mask ในขอบเขตกราฟฟิคหลายเหลี่ยม
14. Zoom สำหรับการขยายเพื่อดูรายละเอียด และย่อเพื่อดูภาพโดยรวม

รายการคำสั่งต่างๆ/ MENU
การ New File
เมื่อเราเปิดโปรแกรม PageMaker ขึ้นมา เราสร้างไฟล์ขึ้นใหม่โดยให้เราเลือกคำสั่ง New จากเมนู File จากนั้น หน้าจอจะแสดงไดอาล็อค Document Setup ให้เรากำหนดขนาดจำนวนหน้ากระดาษทำงาน และการแสดงหน้าเดี๋ยว หรือหน้าคู่ซ้ายขวา การกำหนระยะกั้นหน้ากั้นหลัง บนและล่าง เมื่อกำหนดระยะกั้นหน้า กั้นหลัง บนและล่าง เมื่อกำหนดได้ตามที่ต้องการแล้ว ก็ให้ท่านกด OK จากนั้นหน้าจอก็จะปรากฏพื้นที่กระดาษทำงาน


การกำหนดค่าต่าง ๆ ในคำสั่ง Preferences
Preferences จะเป็นตัวกำหนดการแสดงผลต่าง ๆ

การกำหนด Column Guides

Column Guides จะมีความสำคัญอย่างมากต่อการจัดวงตัวอักษรในโปรแกรม PageMaker เพราะจะเปรียบเสมือนกรอบ หรือบล็อกสำหรับกั้นขอบเขตในการจัดวางรูปแบบ เมื่อเราเลือกคำสั่ง Column Guides จากเมนู Layout หน้าจอก็จะปรากฏไดอาล็อกของ Column Guides ให้เรากำหนดคอลัมน์และระยะห่างระหว่างคอลัมน์เมื่อได้ตามต้องการแล้ว กด OK เพื่อยืนยันคำวั่ง จากนั้นพื้นที่ทำงานจะปรากฏเส้น Column Guides ขึ้นมาตามที่กำหนด


การกำหนดค่าต่างของตัวอักษร / Character

คำสั่ง Character จากเมนูจะเป็นรายการคำสั่งในการแสดงผลตัวอักษรเป็นรูปแบบต่างๆรวมทั้งการกำหนดความอ้วน-ผอมของตัวอักษรการกำหนดรูปแบบการจัดวางของตัวอักษร / Paragraph
ในคำสั่ง Paragraph จากเมนู Type จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบการจัดวางของกลุ่มตัวอักษรไปในทิศทางที่ต้องการ อย่างเช่น การกำหนดการขึ้นย่อหน้า การกำหนดการวางชิดหน้า จัดกลางหรือชิดหลัง คุณสมบัติในการกำหนดเส้นของกลุ่มตัวอักษรแต่ละบรรทัดด้วย


การจัดระยะของกลุ่มตัวอักษร / Indents / tabs
ในคำสั่ง Indents / Tabs จากเมนู Type จะเป็นตัวกำหนดการจัดวางระยะของกลุ่มคำแยกออกจากกัน ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ดูสวยงามเป็นการแบ่งช่วงของสายตาในการอ่านด้วย การกำหนดคำสั่ง Indents / Tabs นี้ใช้รวมกับแป้นคีย์บอร์ด tab


การกำหนดต้นแบบของกลุ่มตัวอักษร / Styles
ในคำสั่ง Show Styles จากเมนู Window นี้ ในพาเล็ท Styles จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของกลุ่มตัวอักษร ซึ่งท่านสามารถกำหนดกลุ่มของหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย หรือแม้แต่กำหนดรูปแบบตัวพื้นที่ใช้ทุกหน้าให้เหมือน ๆ กันก็ได้ โดยไม่ต้องกำหนดใหม่ทุกกลุ่มข้อความ ในการกำหนดในพาเล็ท Styles นี้จะช่วยให้การทำงานของท่านรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

การกำหนดค่าสีต่าง ๆ / Colours
คำสั่ง Show Coloours จากเมนู Window ในพาเล็ทจะเป็นตัวกำหนดค่าตัวอักษรสามารถที่จะกำหนดค่าได้เป็น % โดยที่โปรแกรมได้จุไว้ให้ท่านแล้วในการกำหนดท่านควรมีความเข้าใจในการเปอร์เซนต์ของสีให้มาก ทั้งนี้เพื่อให้ได้งานที่ดี


ลำดับชั้นกราฟฟิค / Layers
ในคำสั่ง Show Layers จากเมนู Window ในพาเล็ท Layers จะเป็นตัวกำหนดการแยกกลุ่มกราฟฟิคออกจากกันก็เพื่อให้การปรับเปลี่ยนแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจะไม่กระทบกับส่วนอื่น ๆ ที่ได้จัดวางลงตัวอยู่แล้ว การกำหนดลำดับชั้นอง Layer นั้น ท่านควรที่จะกำหนดกลุ่มกราฟฟิคที่อยู่ล่างสุด จัดวางอยู่ใน Layer กลุ่มแรก ซึ่งจะอยู่ด้านหลังส่วนกราฟฟิคที่อยู้ด้านหน้านั้นก็ควรจัดวางให้อยู่ใน Layer ลำดับชั้นต่อ ๆ มา


กำหนดหน้าต้นแบบ / Master Pages
คำสั่ง Show Master Pages จากเมนู Window ในพาเล็ท Master Pages นี้ จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของหน้าต้นฉบับต้องการให้แสดงผลกับหน้าที่ต้องการใน Version 6.5 นี้ ท่านสามารถสร้างหน้า Master ได้หลายรูปแบบตามที่ท่านกำหนด


กำหนดค่าต่าง ๆ ในพาเล็ท Control Palette
ในคำสั่ง Show Control Palette จากเมนู Window ในพาเล็ท Control Palette จะเป็นตัวอักษรและกราฟฟิคต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนาด การปรับทิศทางต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอักษรและกราฟฟิคต่าง ๆและภาพด้วย